Τετάρτη, 12 Ιανουαρίου 2011

Sound Healing - Ηχοθεραπεία


English
A powerful treatment to rebalance and calm the whole body in the various levels of essence.
Many experiments prove the validation for well being of the sound therapy.
Sound healing can be offered by hearing an apropriate piece of classical music or else that is producing right harmonies or having a session of Sound healing with Singing Bowls or Tuning forks or both of them.
Many therapists use the Sound as a powerful tool for a healing session. Sound healing can be combine with other types of healing, as energy healing, reiki, massage, reflexology ect..
You can enjoy as many as you wish to balance your body and mind and restore your entire being. 


Ελληνικά
Μια δυναμική μέθοδος εναρμόνισης και ηρεμίας για ολόκληρο το σώμα είναι η Ηχοθεραπεία.
Πολλά πειράματα αποδεικνύουν το αληθές της ευεργετικής επίπτωσης του ήχου στο ανθρώπινο σώμα και πνεύμα.
Η Ηχοθεραπεία μπορεί να επιτευχθεί με το άκουσμα καλής κλασικής μουσικής ή ανάλογου είδους που παράγει σωστές αρμονίες για ενεργειακή εξισορρόπηση ή μέσω μιας συνεδρίας με Ηχοδοχεία ή Ακουστικά Διαπασών ή με τον συνδυασμό αυτών των δύο.
Πολλοί ενεργειακοί θεραπευτές σήμερα χρησιμοποιούν τον ήχο ως ένα εξαιρετικό εργαλείο για μια θεραπευτική συνεδρία.
Η Ηχοθεραπεία μπορεί να συνδυαστεί με άλλες μεθόδους ταυτόχρονα, όπως η ενεργειακή θεραπεία, το ρέικι, το μασάζ, η ρεφλεξολογία κ.α..
Μπορείς να κάνεις όσο συχνά θέλεις και όσες φορές το επιθυμείς για να εναρμονίσεις το σώμα και το πνεύμα σου αλλά και για να το διατηρείς σε άριστη κατάσταση.