Τετάρτη, 5 Ιανουαρίου 2011

How to practice a Powerful Healling Session for Yourself and Others. ~ Πως να κάνεις μια Δυναμική Θεραπευτική Συνεδρία στον Εαυτό σου ή σε Άλλους.


ENGLISH - ΑΓΓΛΙΚΑ
How to Practice a Healing Self-Treatment and Treat Others, too...
A healing self-treatment is a unique gift to Yourself. You don't have to be a practitioner or teacher of any known method to practice a powerful healing touch-on-hands session on Yourself or Others. Love is the only power that gives you the ability to be Your Own Healer, to be a Healer.
The procedure is easy, simple, and powerful.
Just sit or lay comfortably. Use a prayer or a meditation or some deep breathing to center yourself and just touch with both hands your body. There is not "a" better or scientific way on where to first start but is a common pattern to move from head to feet.
Touch your different body parts with respect and love. You just touch! Nobody needs to teach you how to touch! You know it very well at the momment you live and touch!
Concentrate your mind to the area and focus 100% if you wanna have the best results.
Stay in each area for aproximatelly 3 minutes or more, depending on your disposable time to spend.
Feel the body and send your most loving thoughts to it!
Thank each single area for the work it does for you!
Bless with your divine will every single part!
Thank whatever or whoever you believe it took part to this proccess or to any proccess for your body and your life!
Do the same to any person you touch, using the divine power of your Love!
Your Love Heals! Love is the Healer, the Only One and Above All!
May God Bless you all!
Andreas Laskaris, Reiki Grand Master
For seminars, sessions and appointments
+6973010332,
Thessaloniki, Athens 

ΕΛΛΗΝΙΚΑ - GREEK
Πώς να ασκήσεις μια συνεδρία Αυτο-θεραπείας ή μια θεραπεία σε άλλους…       Μια συνεδρία Αυτο-θεραπείας είναι ένα μοναδικό δώρο στον Εαυτό σου. Δεν χρειάζεται να εξασκείς κάποια ενεργειακή μέθοδο η να την γνωρίζεις ή να την διδάσκεις,  για να ασκήσεις μια ισχυρή θεραπευτική συνεδρία με το άγγιγμα των χεριών σε σένα  ή τους άλλους. Η αγάπη είναι η μόνη δύναμη που σου δίνει τη δυνατότητα να είσαι ο Θεραπευτής του εαυτού σου και των άλλων. 
Η διαδικασία είναι εύκολη, απλή, και ισχυρή. 
Κάθισε ή ξάπλωσε άνετα. Χρησιμοποίησε μια προσευχή ή μια τεχνική διαλογισμού ή μερικές βαθιές αναπνοές για να βρεις το εσωτερικό σου κέντρο, με την αίσθηση μιας ηρεμίας. Τώρα απλά άγγιξε με τα δυό σου χέρια το σώμα σου. Δεν υπάρχει ‘ ένας’ καλύτερος ή επιστημονικός τρόπος σε σχέση με το σημείο από όπου θα αρχίσεις την συνεδρία ή πως θα κινηθείς με τα χέρια σου.  Συνήθης πρακτική είναι να κινηθείς από το κεφάλι προς τα πόδια αλλά δεν είναι ούτε ‘δεσμευτική’ αλλά και ούτε η ‘ενδεδειγμένη’. Αγγίξτε τα διαφορετικά μέλη του σώματος σας με σεβασμό και με αγάπη. Αγγίζετε μόνο! Κανένας δεν χρειάζεται να σας διδάξει πώς να αγγίξετε! Το ξέρετε πολύ καλά την στιγμή που είστε ζωντανοί και μπορείτε να αγγίζετε!
Συγκεντρώστε την προσοχή σας στην περιοχή  100% εάν θέλετε να έχετε τα καλύτερα αποτελέσματα.
Παραμείνετε σε κάθε περιοχή για περίπου 3 λεπτά ή περισσότερα, ανάλογα με τον διαθέσιμο  χρόνο σας.
Αισθανθείτε το  σώμα και στείλτε σκέψεις αγάπης  σε αυτό!
Ευχαριστήστε κάθε  περιοχή που αγγίζετε για το έργο που κάνει για σας!
Ευλογήστε με την θεϊκή σας ταυτότητα κάθε μέρος που αγγίζετε!
Ευχαριστήστε οποιονδήποτε ή οτιδήποτε εσείς θεωρείτε ότι συμμετείχε σε αυτήν την διαδικασία ή σε οποιαδήποτε διαδικασία για το σώμα σας και τη ζωή σας.
Κάνετε το ίδιο πράγμα σε οποιοδήποτε πρόσωπο αγγίζετε, χρησιμοποιώντας τη θεία δύναμη της αγάπης σας!
Η Αγάπη σας, θεραπεύει! Η Αγάπη ΕΙΝΑΙ ο Θεραπευτής, ο Μοναδικός και πάνω από Όλους! 
Είθε η Θεϊκή Δύναμη να  σας ευλογεί όλους!                                                            
Ανδρέας Λάσκαρης, Reiki Grand Master
Για σεμινάρια, συνεδίες και ραντεβού καλέστε
+6973010332
Θεσσαλονίκη, Αθήνα