Σάββατο, 12 Οκτωβρίου 2013

Δονητική Θεραπεία ή Sai VibrionicsΤι είναι το «Σάι Vibrionics»;


Το θεραπευτικό σύστημα «Σάι Vibrionics» , ή κοινώς «Vibrionics», και μερικές φορές γνωστό και ως «Sai Ram θεραπευτικών δονήσεων», «Δονητική θεραπεία» , «Vibropathy» ή «Ενεργειακή θεραπεία κραδασμών». Πρόκειται για ένα εναλλακτικό θεραπευτικό σύστημα που μπορεί να δράσει θεραπευτικά σε κάθε είδους ασθένεια  επιδρώντας στο λεπτοφυές ενεργειακό σώμα κάθε μορφής ζωής. Σε αυτή τη θεραπευτική μέθοδο, καμία φυσική ή χημική ουσία δεν χορηγείται στον ασθενή. Αντί αυτού οι δονήσεις, με τη μορφή ηλεκτρομαγνητικών κυμάτων υψηλής συχνότητας μεταδίδονται σε ένα στερεό ή υγρό μέσο όπως μικρά χάπια ζάχαρης ή νερό για να εξισορροπήσουν τα τσάκρα και τους μεσημβρινούς .

Τα «Sai Vibrionics» είναι ελεύθερα φαρμακευτικών ή άλλων ουσιών και απολύτως ασφαλή. Δεν έχουν παρενέργειες και μπορούν να επισπεύσουν την θεραπεία κάθε είδους ασθένειας. Ο σκοπός της θεραπείας με τη μέθοδο αυτή είναι να παράσχει ένα απλό, γρήγορο, αποτελεσματικό και φυσικό σύστημα που μπορεί να εφαρμοστεί από τους κατά τόπους θεραπευτές “Σάι Vibrionics”, ανέξοδα, ως μέσον ανιδιοτελούς υπηρεσίας στην ανθρωπότητα και σε όλες τις μορφές ζωής. Οι υπηρεσίες των θεραπευτών “Σάι Vibrionics” προσφέρονται  ΔΩΡΕΑΝ. Αυτή η μέθοδος δονητικής θεραπείας  περιλαμβάνει τη βασική αρχή της ομοιοπαθητικής «τα όμοια θεραπεύουν τα όμοια».

Οι δονήσεις «Sai Vibrionics» χρησιμοποιούνται για να προωθήσουν την θεραπεία και την υγεία ανθρώπων,  ζώων και φυτών, χρησιμοποιώντας τις δικές τους πηγές λεπτεπίλεπτης μορφής ενέργειας, τα ενεργειακά κέντρα ( τσάκρα ) μέσα στο σώμα.

Για την Θεσσαλονίκη και την Βόρεια Ελλάδα μπορείτε να απευθυνθείτε στον
Ανδρέα Λάσκαρη
6973010332